SKT ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သီတင္းကၽြတ္ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို သရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္

SKT ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သီတင္းကၽြတ္ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို သရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္

SKT International College ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ သီတင္းကၽြတ္ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအား သရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ျပသသည့္ အခမ္းအနားကို ယေန႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။