အုပ္ထိန္းသူ၊ မိဘ ျဖစ္သူဟာ မိမိရင္ေသြး တက္ေရာက္ေနတဲ့ေက်ာင္းကို မၾကာခဏ သြားေရာက္သင့္တဲ့အျပင္ ေက်ာင္းက ဖြင့္ထားတဲ့ Website ကိုလည္း မၾကာခဏ ၾကည့္ေပးသင့္ပါတယ္

ေက်ာင္းကို မၾကာခဏ လည္ပတ္ရင္း ေက်ာင္းရဲ႕ အားကစားကြင္း အေျခအေန၊ ေက်ာင္းရဲ႕ေဆးေပးခန္းက ဘယ္လိုအေနအထား ရွိတယ္ စတဲ့ ေက်ာင္းပံုစံကို သိတဲ့အခါ မိမိရင္ေသြးနဲ႔ ေက်ာင္းရဲ႕တစ္ေန႔တာအေၾကာင္း ျပန္ေျပာတဲ့အခါ ပိုျပီးရင္းႏွီးလြယ္ နားလည္လြယ္ေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိမိအေနနဲ႔လည္း ေက်ာင္းရဲ႕ ရံုးခန္းက ဘယ္ေနရာမွာ၊ ေဆးေပးခန္းက ဘယ္ေနရာ၊ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္း ေနရာ၊ အားကစားကြင္းက ဘယ္ေနရာမွာ စသျဖင့္ သိထားတယ္ဆိုရင္ ပိုျပီးေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ေက်ာင္းက ဖြင့္ထားတဲ့ Website ကို ၾကည့္ေစခ်င္တာကေတာ့ ေက်ာင္း Website ေတြမွာ တခ်ိဳ႕ Information ေတြျဖစ္တဲ့ တစ္ႏွစ္တာ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ပိတ္ရက္ေတြ၊ ေက်ာင္းမွ ၾကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ေက်ာင္းသားပြဲေတြ၊ စာေမးပဲြရက္ေတြ၊ မိမိရင္ေသြးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဆက္သြယ္ရမယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ဖုန္းနံပါတ္ email လိပ္စာ စတဲ့ Information ေတြကို ရွာေဖြႏိုင္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။