မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူဟာ မိမိရင္ေသြးကို ေက်ာင္း (သို႔) မူၾကိဳမွ ကိုယ္တိုင္ သြားၾကိဳေပးတာမ်ိဳး လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္

ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဆီကေန ကုိယ့္ကေလးငယ္ရဲ႕ ဝါသနာအရင္းခံနဲ႔ အမူအက်င့္ေတြကိုလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္းႏိုင္သလို ေက်ာင္းမွတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔လည္း မိမိတို႔ရင္ေသြးငယ္ေတြရဲ႕ အမူအက်င့္ ကေလးရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းကဖိတ္ေခၚတဲ့ မိဘဆရာ အစည္းအေဝး (သို႔) ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တက္ေရာက္သင့္သလို ကိုယ္က မအားလပ္တဲ့ အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ မိမိရင္ေသြးကို လာၾကိဳရင္း ေဆြးေႏြးပြဲပါ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကို ေမးျမန္းသင့္ပါတယ္။ ဒီလို ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ မိမိရင္ေသြးရဲ႕ အနာဂါတ္ပညာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ စာသင္ခန္းထဲမွာ အမ်ားတကာထက္ ပိုမိုထက္ျမတ္သူ ျဖစ္လာေအာင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားၾကီးပါဝင္ေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသူေတြဟာ မိမိရင္ေသြးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဆရာ၊ ဆရာမ (သို႔) ေက်ာင္းမွတာဝန္ရွိသူ (သို႔) ပညာေရးအၾကံေပးတို႔ႏွင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာ မေမ့သင့္ပါဘူး။