နတ္ေမာက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးစာသင္ေက်ာင္းသို႔ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾက သည့္ မွတ္တမ္း

BFI မိသားစုမွ ျပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၉ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ တြင္ နတ္ေမာက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးစာသင္ေက်ာင္းအတြက္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား စသည့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဗလာစာအုပ္၊ ေဘာပင္ စသည့္ အေျခခံစာေရးကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားအား ၇ရက္သားသမီးမ်ားအား ရည္စူး၍ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကစဥ္။