ကေလးမ်ားအတြက္ စေန၊တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္အတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းဖြင့္မည္

ကေလးမ်ားအတြက္ စေန၊တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္အတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းဖြင့္မည္

လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ စေန၊တနဂၤေႏြ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာ အက်ိဳးရွိမယ့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေကာင္းေကာင္းကို Bahan International Science Academy မွာ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ရက္ေန႔မွစ၍ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အထိ ဒုတိယအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနပါၿပီ။အသက္ ၆ႏွစ္ မွ ၁၈ႏွစ္ အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ား အခ်ိန္မေရြး အျမန္ဆံုး လာေရာက္ စာရင္းသြင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ားမွ Cambridge သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အေျခခံ၍ Starters,Movers,Flyers, KET, PET တို႔ကို ေအာင္ျမင္ထူးခၽြန္စြာ ေျဖၾကားႏိုင္မည့္ Course Book မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနပါၿပီ။ ထို႔အျပင္ ကေလးမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာ အေျပာစြမ္းရည္၊အၾကားစြမ္းရည္၊စာဖတ္စြမ္းရည္၊အေရးစြမ္းရည္၊စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္မႈ၊မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ၊တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ စေသာ စြမ္းရည္မ်ားကိုလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးေနပါၿပီ။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ၂၅၊ဖိုးစိန္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္စံုစမ္းႏိုင္သလို ဖုန္းျဖင့္ စံုစမ္းလိုပါက ၀၁-၅၄၃၉၂၆၊ ၀၁-၅၅၁၇၉၅၊ ၀၁-၅၅၁၇၉၆ တို႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

We are going to start our Weekend English Program Courses(Second Term) as of October 27th,2018 and the program will continue through February 2019.Experienced foreign and local teachers will be instructing the classes for students who range in age from six to eighteen.

All classes use the Cambridge Curriculum textbooks based on the Starters, Movers , Flyers, KET and PET levels.These courses are intended to help students prepare for their examinations by the British Council with the utmost level of success.This preparation helps install a sense of knowledge,creativity, critical thinking and confidence in the students to obtain the best results.

If you would like to receive more information or register for these courses,please visit us at No.25 Pho Sein Road,Bahan Township,Yangon or feel free to call us at 01-543926 / 01-551796 and ask for Teacher Priscilla.

We look forward to working with your students to help them achieve a high level of success in their studies.
Thank you.
#BISA